ОБСЕРВА̀ТОР

ОБСЕРВА̀ТОР м. Книж. 1. Наблюдател.

2. Метеоролог.

— От лат. observator през нем. Observator или фр. observateur.

Списък на думите по буква