ОБСЕРВА̀ТОРКА

ОБСЕРВА̀ТОРКА ж. Книж. Жена обсерватор.

Списък на думите по буква