ОБСЕРВА̀ЦИЯ

ОБСЕРВА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Наблюдение. Потънал в един абаджийски кожух, беше се свил като кравай в закрития фаетон и от време на време си промушваше нетърпеливо главицата навън, да погледне не наближава ли града и след всяка обсервация си заглушаваше нетърпението с по една глътка коняк от бутилката. Ал. Константинов, Съч. I, 236.

2. Мед. Специално лекарско наблюдение на временно изолирани хора, които са под съмнение, че са заразно болни или заразоносители.

3. Мор. Определяне на местонахождението на кораб в морето посредством наблюдаване на небесните тела или предмети и други особености на морския бряг.

— От лат. observatio през рус. обсервация или нем. Observation.

Списък на думите по буква