ОБСЍПЯ

ОБСЍПЯ1. Вж. обсипвам1 и обсипям.

ОБСЍПЯ

ОБСЍПЯ2. Вж. обсипвам2.

Списък на думите по буква