ОБСКУРА̀НТКА

ОБСКУРА̀НТКА ж. Книж. Жена обскурант.

Списък на думите по буква