ОБСЛЀДВАМ

ОБСЛЀДВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Проверявам, ревизирам, инспектирам, разследвам изцяло някого или нещо. Сътрудниците често посещават трудово-кооперативните земеделски стопанства, за да обследват резултатите от прилагането на някой нов биопрепарат. ВН, 1958, бр. 2001, 2. Още на другия ден в училището .. дойде инспектор от министерството и обследва где, какво и защо съм говорила на 8 март. ВН, 1960, бр. 2645, 2. обследвам се страд. В последно време придвижванията на рибите се проследяват и от въздуха с помощта на самолет. По този начин за кратко време (6-8 часа) е възможно да се обследва обширна водна повърхност и да се проследи миграцията на определен вид риба на значително разстояние. П. Коларов, РП, 51.

— От рус. обследовать.

Списък на думите по буква