ОБСЛЀДВАНЕ

ОБСЛЀДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от обследвам и от обследвам се; проверка, ревизия, разследване, инспектиране. Подновено бе обследването на печалбите и нарушенията на законите, извършени от монополите. Т. Кюранов, АП, 124. Извършват се икономически обследвания за размера на загубите, причинени от сушата и измръзванията. ОФ, 1950, бр. 1834, 2.

Списък на думите по буква