ОБСЛУ̀ГА

ОБСЛУ̀ГА, мн. няма, ж. Рядко. 1. Обслужване. Сервитьорката постоя.. и се оттегли силно разочарована, навярно с мисълта, че безупречната обслуга още не осигурява очаквания голям бакшиш. А. Мандаджиев, ЧЛП, 107. Всеки бърза.. Затова дойде ли някой с колата си за обслуга или ремонтец, казвам му: бързата работа — срам за майстора. Заповядайте утре, молим. Сп. Йончев, ШД, 7.

2. Събир. Хората, които обслужват някого или нещо. Христович настигнал вагона си и в движение се качил. Обслугата на вагона обаче завикала по него и поискала той да плати глоба. Кр. Тулешков, НЗ, 15. Някои от танковете вече пламтяха и обслугата им едва успяваше да ги отклони извън шосето, за да не заприщват пътя на прииждащите зад тях. П. Славински, ПЩ, 447.

Списък на думите по буква