ОБСЛУ̀ЖВАМ

ОБСЛУ̀ЖВАМ, ‑аш, несв.; обслу̀жа, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. За продавач, сервитьор и под. — изпълнявам исканията, задоволявам нуждите, потребностите на клиент, купувач и под. В стената откъм залата имаше четвъртита дупка. През нея се поръчваха и получаваха порциите. Отвъд работеха господарят и две момчета: един 21-22‑годишен момък, който обслужваше масите и по-малко момче — на поставката с напитките. Г. Райчев, ЗК, 207. Девойката, свикнала да я харесват, сякаш за да се отблагодари за тоя възторг, още по-бързо обслужваше, мъчеше се да бъде учтива дори и с най-капризните клиенти. М. Грубешлиева, ЛФ, 1957, бр. 29, 1. Колко нетърпеливи са купувачите, особено малките. Не е лесно да ги обслужиш. ВН, 1955, бр. 284, 2. // Грижа се за задоволяване потребностите, желанията на болен човек. Медицинските сестри старателно обслужваха оперираните.

2. За определена структура, система — предоставям възможностите си, в услуга съм на някого или нещо. Станцията обслужваше немските въздушни сили във войната им на Източния фронт. К. Ламбрев, СП, 143. Този извънреден влак, който обслужваше само миньорите от околните села, минаваше два пъти в денонощието по тая линия. Ив. Мартинов, М, 55-56. Тя [културата] била

създавана с труда на робите, селяните и занаятчиите, а обслужвала предимно робовладелците. Ист. V кл, 1980, 267.

3. Управлявам, ръководя нещо, извършвам, изпълнявам определени действия във връзка с експлоатацията, функционирането на нещо. Работниците, които обслужват машините, също така ще се уморяват по-малко на изравнените ниви. Ив. Странски, Пр, 1952, кн. 5, 54. В тях [бараките] живееше хиляден колектив, който обслужваше много десетки сонди. С, 1954, кн. 3, 99. Дори момчетата, които обслужваха асансьорите, лениво дремеха на столчетата си. Д. Димов, ОД, 28. обслужвам се, обслужа се страд. и възвр. Самолетът обикновено се обслужва от.. жена от персонала. Тя се грижи за апетита, здравето и настроението на пътниците. Г. Белев, КВА, 38. Колониалният магазин се превърна в модерен "супермаркет" — магазин, където купувачът сам се обслужва и взема стоките от рафтовете. Бр. Йосифова, БЧМ, 172. — Знаете ли какво е да живеете девет години с един болен човек, който не може да стане от леглото и да се обслужи сам? Г. Крънзов, Избр пр, 36.

Списък на думите по буква