ОБСЛУ̀ЖВАНЕ

ОБСЛУ̀ЖВАНЕ ср. Отгл. същ. от обслужвам и от обслужвам се. Ние закусваме за последен път в скромния хотел, сбогуваме се със съдържателите — мъж и жена, денонощно заети с почистването и обслужването на двете триетажни сгради, които съставляват хотела. Отеч., 1977, кн. 11, 37. Подобри се квалификацията на работниците, както и обслужването и поддържането на машините. РД, 1959, бр. 300, 2. Олга се проявява в производството. Минава първа на многомашинно обслужване. ВН, 1960, бр. 2616, 2. Културно обслужване. Медицинско обслужване.

Списък на думите по буква