ОБСТАНО̀ВКА

ОБСТАНО̀ВКА ж. 1. Обикн. ед. Съвкупност от функционално подредени предмети, с които е обзаведено жилищно, търговско, административно и др. вид помещение; наредба. Въпреки всичко честолюбието му взе връх над лекарския дълг. Наистина ли беше я обичал или обичаше дома на търговеца и обстановката там? Ем. Станев, ТЦ, 73-74. След това [Борис] тръгна напред, като палеше лампите една подир друга.. Скритото осветление, лъскавите геометрични повърхности от акажу, коприна и кадифе с хармонично съчетани цветове придаваха на цялата обстановка нещо приказно. Д. Димов, Т, 186. Аз не намерих почти никаква разлика във вътрешната обстановка между тази църква и филаделфийската опера. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 62. И облеклото на двамата хора,.., хармонираше с бедната обстановка на жилището им. Ив. Вазов, Съч. IХ, 90. Мизерна обстановка. Разкошна обстановка. Комфортна обстановка. Уютна домашна обстановка. Старинна обстановка. Модерна обстановка. Канцеларска обстановка. Болнична обстановка. Хотелска обстановка.

2. Само ед. Прен. Съвкупност (обикн. с временен характер) от природни, битови или социални условия, при които се върши, протича нещо; среда, обстоятелства. След като си изясни обстановката на убийството, той [следователят] заповяда да изнесат на улицата лампа и там откри две револверни гилзи от малък калибър. Ем. Станев, ИК I и II, 293. Страхът го [агента] измъчваше жестоко. Цялата обстановка му се струваше несигурна и пълна с изненади. Дали тоя тип нямаше да хвърли бомба? Д. Димов, Т, 250. — Голословното твърдение на виновния, че подписът върху разписката не е негов, е съвсем понятно при създадената обстановка и не ме учудва. Ст. Марков, ДБ, 305. Сетивата на кучетата са добре развити.. Във връзка с начина на живот при много разнообразна обстановка се е получила голяма гъвкавост в приспособявянето към средата, което е в пряка връзка с развитието на цялата нервна система. К. Тулешков, ХЖ II, 4. Резултатите показват, че у хора с добре организирано внимание.. работата при подобни условия [шумове] може да се извършва също тъй бързо и добре, както и при спокойна обстановка. Псих. Х кл, 85. Изключителна обстановка. Сложна обстановка. Подходяща обстановка. Напрегната обстановка. Драматична обстановка. Бойна обстановка. Международна и вътрешна обстановка. Неблагоприятна обстановка. Военновременна обстановка. Тържествена обстановка. Патриархална обстановка. Делова обстановка. Преценявам обстановката. Обстановката налага. Изменение на обстановката. Сегашната обстановка. Проучване на обстановката. Конкретната историческа обстановка. Ориентирам се в обстановката. Опознавам обстановката. Свиквам с обстановката.

3. Само ед. Прен. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Настроение, което се свързва с определени условия; среда, атмосфера. Цветята разнасяха ароматите си из чистия утрен въздух. Един славей пущаше сладките си звукове из едно дърво. Пееха и нашите души в тая драга обстановка. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 147. Смрикаров по̀ би желал

да я види сама. Защо му е потрябвал тоя господин в тая интимна обстановка? Ст. Чилингиров, РК, 72. А за най-голяма изненада на Савата аз измъкнах от раницата си и стъкло с карловски мискет. Забравя ли се една такава вечеря при такава една обстановка? Д. Калфов, Избр. разк., 219. — То наистина страничната жена винаги се е смятала за... лош съветник... Но аз съм ваша читателка! И никой, никой не може да ми отнеме правото да бъда загрижена за изкуството на един свой любим поет! Вие трябва да промените обстановката, да заживеете в нов творчески климат. О. Василев, Л, 53. Проста и задушевна е обстановката на МХАТ. Тя сега е такава, каквато е била по времето на Горки и Чехов. Н. Фурнаджиев, МП, 20. Романтична обстановка. Идилична обстановка. Поетична обстановка. Приятелска обстановка. Смразяваща обстановка.

Списък на думите по буква