ОБСТО̀ЕН

ОБСТО̀ЕН, ‑о̀йна, ‑о̀йно, мн. ‑о̀йни, прил. Изчерпателен, подробен. В Ню Йорк има множество медицински институти.. Често се устройват научни заседания, в които обикновено с обстойни доклади се съобщават и демонстрират постиженията в областта на медицината. Г. Белев, КВА, 90. И трите негови издания са придружени с обстойни предговори от редакторите, които отбелязват важността и значението на книгата. Н. Ферманджиев, РХ, 54. Изминаха двадесет години, откакто излезе първата обстойна биография на великия апостол на свободата. Ив. Унджиев, ВЛ, 7. Обстойно разглеждане на тая хубава книга,.., разбира се не би могло пък да стане в една кратка бележка. Р, 1925, бр. 198, 3. Обстоен отговор. Обстоен преглед на детската литература. Обстойно проучване на конкретните условия. Обстойни наблюдения. Обстойни разисквания. Обстойна програма за действие. Обстойно разяснение. Обстоен протокол.

Списък на думите по буква