ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВЕНО

ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВЕНО. Книж. Нареч. от обстоятелствен; обстоятелно, подробно, изчерпателно. Кметът разправи надълго и обстоятелствено работата. Ив. Вазов, Съч. VI, 204. Где, как и при какво положение и състояние на духа се е написала тая песен ["На прощаване"], Киро Тулешков,.., ни обажда обстоятелствено. З. Стоянов, ХБ, 100. Маждраков начаса ще я [цицината] прегледа, ако е на видно място. А ако не — ще те разпитва най-обстоятелствено какви особености има и какви усещания предизвиква тя у теб. Сп. Йончев, ЩД, 38. Ще се спра по-обстоятелствено на песента на Гретхен от Гьоте, за да покажа какъв критически буламач е забъркал г. Страшимиров. П. П. СлавейкоВ, Събр. съч. VI (2), 272.

Списък на думите по буква