ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВЕНОСТ

ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от обстоятелствен; обстоятелност. Съсредоточаването на творческите усилия към създаването на характери предпазва и от описателната обстоятелственост. Е. Каранфилов, Б III, 106. Авторът, спазвайки правилата на класическото повествование и реалистическата обстоятелственост, трябва да разкаже за много други, предшествуващи убийството.., трагически и комически събития. Т. Генов, ДОД, 78.

Списък на думите по буква