ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВО

ОБСТОЯ̀ТЕЛСТВО, мн. ‑а, ср. 1. Явление (събитие, факт, положение, свойство), което в даден момент съпътства, обкръжава друго явление, като обуславя, определя проявяването му — протичането на едно събитие, поведението на някого и под. Моят "работодател" беше много неопитен и аз използувах това обстоятелство, за да ръководя цялата работа по превоза на стоките му. Д. Талев, ПК, 121. — Детето е мое. Само мое. Съпругът ми не му е баща. Съдиите изгледаха учудено и двамата. Сега изпъкна и ново обстоятелство, което и двете страни не бяха изтъкнали по-рано. Ст. Чилингиров, РК, 296. В лицето на Осман Пазвантоглу Портата имала труден за преодоляване враг. В този смисъл например свидетелствува обстоятелството, че през 1788 г. Осман някак отбягнал участта на видинските заговорници. В. Мутафчиева, КВ, 75. Но едно непредвидено обстоятелство го накара да се сепне и цял да се погълне от мисълта за двубоя. На полпът между Букурещ и Гюргево, влакът се спря пред ненадейно проваления мост над река Кинещи, приток на Арджеш. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 86. Друго едно обстоятелство, което е благоприятствувало да играе Атон важна роля в духовния живот на българи и сърби, е, че там са били запазени най-старите и ценни паметници на южнославянската книжнина. Б. Пенев, НБВ, 42.

2. Обикн. мн. Разш. Съвкупност от природни, битови или социални условия, при които в определен момент става, протича нещо; среда, обстановка.- Какво да предам? — Предай, че групата поради непредвидени обстоятелства ще замине за обект 14 тая нощ, вместо утре през нощта. П. Вежинов, СО, 150-151. Не от прогледналия физически слепец се отвръща българинът, а от слепеца-простак, издигнат от нищожеството, от тинята, благодарение на случай‑

ни обстоятелства, достигнал, без разбор на средствата, до висота, която той омърсява със своето присъствие. Ал. Константинов, Съч. I, 284. Той разбра, че посещението му беше неприлично в такова обстоятелство. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 114. Но не скуката — друго ме тревожеше и не ми даваше покой. Вместо да се приближавам към своята родина, обстоятелствата ме тласкаха все по-далеч от нея. М. Марчевски, ОТ, 23. Обидата е казване или извършване на нещо, което е унизително за другиго,.. А клеветата е разгласяване на позорни обстаятелства за другиго. МПр VIII кл, 99. Форсмажорни обстоятелства. Изключителни обстоятелства. Странични остоятелства. Извънредни обстоятелства. Съмнителни обстоятелства. Промяна на обстоятелствата.Използвам обстоятелствата.Действам според (съобразно) обстоятелствата. Изясняване на обстоятелствата. Рожба на обстоятелствата.Разследвам обстоятелствата. При аналогични (подобни) обстоятелства.

3. Разг. Обстоятелствено пояснение.

Стечение на обстоятелствата. Книж. Поява, действие в някакъв момент на множество обстоятелства, които определят развитието, насоките на някакво действие, явление, резултатите от нещо. Тъй като настоящият разказ има за герой такъв един казармен чучел, който поради едно странно стечение на обстоятелствата се заплита в една още по-странна и дори малко невероятна история, ние се обръщаме към любезния читател с горещата молба да запази в тайна всичко, което ще прочете по-долу. Св. Минков, Избр. пр, 19. Неуспехът си той ["триумвиратът"] отдаваше не на своето безсилие срещу демократическите традиции на народа, а на едно "необяснимо стечение на обстоятелствата", на някоя фаталност. С. Радев, ССБ I, 369. Продан Симеонов от ден на ден все по̀ разширяваше кръга на своите тайни и явни планове. А разкритият и осуетен сега заговор за смут дойде му като едно най-щастливо стечение на обстоятелствата. А. Страшимиров, Съч. I, 216.

Списък на думите по буква