ОБСТРЀЛ

ОБСТРЀЛ, м. 1. Стрелба по някаква цел; обстрелване. Началник-щабът докладваше, че най-късно след половин час артилеристите ще бъдат на полесражението. Като помълча малко, той леко се навъси и предложи да се започне веднага обстрела на горичката, още повече че с батареята идваха и прожекторни части. П. Вежинов, ВП, 144-145. Хюсеин паша съобщил, че е решен да подложи на траен обстрел видинските укрепления и града, за да принуди жителите, лишавайки ги от покрив, да предадат сами Пазвантоглу и сподвижниците му на властта. В. Мутафчиева, КВ, 170. Направих донесения до ротния командир за картечното гнездо на скалата, съвсем на открито, негодно нито за обстрел, нито за наблюдение. Ем. Станев, ИК I и II, 342. Отдавна вече не се употребява "слаб като стъкло", тъй като има много видове стъкло, които издържат на обстрел с тежка картечница от няколко метра. НТМ, 1966, кн.211-212, 66. Под прикритието на артилерийския обстрел. Непрекъснат минохвъргачен обстрел. Бягам под обстрел. △ Попадам под обстрел.Избягвам обстрела.

2. Зоната, в пределите на която попадат куршумите и снарядите при стрелба по някаква цел. Атаката се повтори ... Тоя път срещу шепата партизани бяха хвърлени нови пехотни части, а другите останаха в резерв зад линията на обстрела. П. Вежинов, ВП, 118-119. Като отмери с поглед разстоянието, що ги делеше от заптийската верига, той прецени, че то изцяло попада под обстрела и на низамите и че преди да пробягат тия петстотин крачки, нито един от четниците не би останал жив. Ст. Дичев, ЗС II, 59. Кабов излезе извън обстрела на автомата. Д. Вълев, З, 284.

3. Спорт. При игра на футбол — целене във вратата на противника, за да се вкара гол; стрелба. Стигнали в близост до вратата, те [страничните защитници] могат да извършват удобни накръстни подавания на своите партньори нападатели или да подложат противниковата врата на непосредствен обстрел. В. Ангелов и др., Ф, 163.

— Рус. обстрел.

Списък на думите по буква