ОБСТРЀЛВАМ

ОБСТРЀЛВАМ, ‑аш, несв.; обстрѐлям, ‑яш, св., прех. 1. Стрелям с огнестрелно оръжие по някаква цел. Ако ви надушат в тая дупка и ви обстрелят с мини, от вас нищо няма да остане. Хайде напред! Аз ще ви водя! П. Вежинов, НС, 79. Като мислеха, че партизаните се оттегляха без прикритие, те [немците] искаха да поставят картечницата върху могилата и да ги обстрелват в тил. Д. Димов, Т, 610. Вече седмица скитаха сами,.. — планината беше обезлюдена от блокадата, а при всеки опит да влязат в някое село ги обстрелваха. В. Андреев, ПР, 146. Изведнъж от кулата затрака картечница. Къньо залегна и видя, че затворниците стреляха с нея по тия,които го обстрелваха. Кл. Цачев, ГЗ, 179. Преварил бе Младен / и каменний конак со своята дружина / обстрелваше:.. / Там един през други пищяха / куршуми, пляскаха о яките стени / и се отмятаха на подплес настрани. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 136.

2. Спорт. При игра на футбол — отправям удари към вратата на противника с цел да вкарам гол; стрелям. В продължението отборът на домакините обстрелваше непрестанно вратата на гостите, но не постигна никакъв резултат.

3. Спец. За елементарни частици или други тела — нанасям удари, обикновено с голяма честота и сила, върху други частици или върху повърхност и ги разбивам, разрушавам; бомбардирам. Светът на атомите и на по-малките от тях структури е невидим. Учените могат да получат някаква информация за него само по един единствен начин — като обстрелват обекта, който изучават, с повече или по-малко ускорени частици. НТМ, 1971, кн. 7, 37. Ние видяхме при описанието на опита на Ръдърфорд, че някои от алфа-частиците, с които беше обстрелвана тънка пластинка от злато, се отклоняват силно от посоката на своя полет. ВН, 1958, бр. 2133, 4. Нека обстреляме ядрото с някаква бърза частица — протон, неутрон и т.н. НТМ, 1962, кн. 3, 6. обстрелвам се, обстрелям се страд. Със селата Симаново, Горни извор, Въглевци и Босево нямаше никаква връзка. Там не можеха да се изпратят куриери, защото голото поле, из което водеха пътищата към тия села, се обстрелваше от картечниците на гарата и от спирката на село Звъничево. Ем. Станев, ИК III и IV, 443. Като единствен достъп до влака с цистерните оставаше перона на гарата, ала последният още през първите минути на боя се беше превърнал в "ничия земя", тъй като се обстрелваше едновременно от хората на Шишко и от немците. Д. Димов, Т, 584.

Списък на думите по буква