ОБСТРУКЦИО̀НЕН

ОБСТРУКЦИО̀НЕН, ‑нна ‑нно, мн. ‑нни. Полит. Който се отнася до обструкция (във 2 знач.). Обструкционна параламентарна тактика. Прибягвам към обструкционни маневри.Провеждам обструкционна външна политика.

Списък на думите по буква