ОБСТЪ̀РГВАНЕ

ОБСТЪ̀РГВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Отгл. същ. от обстъргвам и от обстъргвам се. Приложението на хидропредавателите за главното движение на струговете позволява безстъпално регулиране на оборотите, което дава възможност за получаване еднаква скорост на рязане при обстъргване на изделия с различен диаметър. Д. Вълков, Х, 225. При обстъргване на ко‑

лелото к.п.д. на помпата се изменя в практически незначителни граници. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 90. Леонардо да Винчи строил повдигателни машини,.., машини за нарязване на винтове, за пробиване и обстъргване на дърво. Р. Радулов, ИГ, 21.

Списък на думите по буква