ОБСЪ̀ЖДАНЕ

ОБСЪ̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обсъждам и от обсъждам се. — Имате ли нещо допълнително или направо да минем към обсъждане на проекта? — попита Младенов. Д. Вълев, З, 99. Вие г. Х. сте, види се, от оная пасмина гузни бърборковци, които твърде обичат да дигат врява, когато при обсъждане на литературни произведения критиката съди и самия им ав‑

тор. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 317. Докато се бави още в Брашов и преди да замине за по-високо образование в Германия, Берон участвува в обсъжданията между българските писатели и любители на образованието тук върху необходимостта да се повдигне българската национална школа и да се създаде за нея един общоприет литературен език. М. Арнаудов, БКД, 10. По една или друга причина,.., участието им [на жените] в научни обсъждания и др. не винаги може да се смята за задоволително. Хр. Домозетов, ОР, 36-37. Обсъждане на научни трудове. Обсъждане на филм.Подлагам на обсъждане.Правим обсъждане. Обсъждане на кандидатурите. Всенародно обсъждане.

Списък на думите по буква