ОБСЪ̀ХНА

ОБСЪ̀ХНА. Вж. обсъхвам.

Списък на думите по буква