ОБСЯ̀ГАМ

ОБСЯ̀ГАМ, ‑аш, несв.; обсѐгна, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. обсѐгнат, св. 1. Прех. Остар. Обхващам. В продължение на пет години,.., бидоха събрани за Речника на книжовния език думи из всички съчинения на Вазов,.. — изобщо от всичко излязло изпод неговото перо. А то е полувековно дело на един плодовит писател, което обсяга всички страни от живота на неговия народ и на природата, всред която живее. Ст. Романски, ОФ, 1950, бр. 1809, 4.

2. Непрех. Диал. Посягам (Н. Геров, РБЯ). обсягам се, обсегна се. Страд. от обсягам в 1 знач.

Списък на думите по буква