ОБСЯ̀ГАНЕ

ОБСЯ̀ГАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обсягам и от обсягам се.

Списък на думите по буква