ОБСЯ̀ДАНЕ

ОБСЯ̀ДАНЕ, ср. Диал. Отгл. същ. от обсядам и от обсядам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква