ОБТА̀КАНЕ

ОБТА̀КАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обтакам и от обтакам се; обточване.

Списък на думите по буква