О̀БТЕГ

О̀БТЕГ м. Диал. Пръчка, която държи задното кросно на домашен тъкачен стан стегнато, да не се отвива.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1955.

Списък на думите по буква