ОБТЕГА̀ЛКА

ОБТЕГА̀ЛКА ж. Диал. Пръчка или камък, която служи за обтягане на подножките на домашен тъкачен стан. За обтягане на подножките се връзва пръчка или камък, който стои зад разбоя на пода; това се нарича обтегалка. СбНУ ХLII, 35.

Списък на думите по буква