ОБТЕГА̀ТЕЛЕН

ОБТЕГА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който служи за обтягане; обтегачен. Обтегателна пружина на сноповързачка. Обтегателна ролка в комбайна.

Обтегателен изолатор. Електр. Изолатор във въздушна линия, който може да предаде усилието на опън от проводника към закрепващия стълб.

Списък на думите по буква