ОБТЕГА̀Ч

ОБТЕГА̀Ч м. Спец. 1. Стоманобетонен или метален (рядко дървен) хоризонтален прът, който съединява крайни възли в строителните конструкции и поемайки опъна, осигурява непроменливо разстояние между тях. Все в този етаж за поемане на хоризонталните сили е имало три дървени обтегача, чиито дупки са запазени /20/18 см/. Д. Цончев и др., АК, 25. Поемането на хоризонталните сили става обикновено посредством стоманени обтегачи. Макар и по-рядко, не е изключено поемането на хоризонталната сила чрез .. монолитни подови конструкции и др. Х. Нисимов, и др., С, 205. На фиг. 4.56 са показани едно-, дву- и трикорабни сгради за промишлени цехове, депа, гаражи и пр. Поемането на хоризонталните сили тук е изпълнено с помощта на обтегачи. Ив. Бончев, ЗК, 203.

2. Мор. Метално или въжено устройство за обтягане на кормилното въже, неподвижния такелаж, леерите и др. под. на кораб.

Списък на думите по буква