ОБТЀГНУВАНЕ

ОБТЀГНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обтегнувам и от обтегнувам се.

Списък на думите по буква