ОБТЕКА̀ЕМ

ОБТЕКА̀ЕМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. 1. За форма, очертание и под. — който е изработен, направен с предназначението да сведе до минимум съпротивлението, обикн. на въздуха върху каросерията на кола, върху корпуса на параход, самолет, ракета и под. при движение; аеродинамичен. Съгласно приложената към проекта схема ракетният кораб трябвало да има добре обтекаема форма. Р. Радулов, К, 1963, кн. 2, 9. Както се вижда, на тялото със закръглена предна и удължена задна част действува най-малка сила на съпротивление. Такава форма наричаме аеродинамична или обтекаема. Физ. VII кл, 1980,87. Отливките трябва да притежават спокойни, лесно обтекаеми форми с най-малко издадени части. Л. Калев, ВТЛ, 53. Придавам обтекаем вид на конструкцията на кораба. // За форма, очертание на риба, птица и под. — който е приспособен да оказва най-малко съпротивление на насрещния поток течност, въздух. Плавачът е силен и енергичен. . Тялото му има идеално обтекаема форма. Това осигурява най-малко съпротивление при движение под водата. М. Йосифов, НСН, 20.

2. За тяло, с предназначение да се движи във въздуха, във вода и под. — който е с такава форма. Хидравличните загуби от обтичане на телата зависят предимно от формата на обтичаното тяло. Добре обтекаеми се наричат тия тела, които оказват малко съпротивление. И. Илиев, ВТС, 233.

Списък на думите по буква