ОБТЀСВАМ

ОБТЀСВАМ, ‑аш, несв.; обтѐсам, ‑аш, св., прех. Диал. Чрез тесане отстранявам от повърхността на почва трева, бурени и под., като я изравнявам; отесвам. Селяните се втурнаха за мотики и лопати.Обтесаха, очистиха и не дадоха на пожара да обгърне селото. Ц. Гинчев, ГК, 305. обтесвам се, обтесам се страд.

Списък на думите по буква