ОБТЀСВАНЕ

ОБТЀСВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обтесвам и от обтесвам се; отесване.

Списък на думите по буква