ОБТЀСУВАНЕ

ОБТЀСУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обтесувам и от обтесувам се; обтесване, отесване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква