ОБТЍЧАНЕ

ОБТЍЧАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от обтичам (в 1 знач.) и от обтичам се. Главната причина за поява на челното съпротивление при тела, движещи се в течност или газ, е образуването на вихри след тялото. Ето защо, за да се намали това съпротивление, телата трябва да имат определена форма, удобна за обтичане. Физ. IХ кл, 1958, 165. Най-правилно обтичане на въздуха около самолетното крило се получава, когато се създава най-голяма подемна сила и най-малко челно съпротивление. Физ. IХ кл, 1965, 167. Получилата въртеливо движение топка увлича известен слой въздух, който също се върти в посока движението на топката. При това положение обтичането на топката от двете ѝ страни не е еднакво. В. Ангелов, Ф, 39.

Списък на думите по буква