ОБТУРАЦИО̀НЕН

ОБТУРАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Техн. Който се отнася до обтурация (във 2 знач.).

2. Мед. Който се отнася до обтурация (в 4 знач.). Различават се три вида жълтеница, според техния произход: механична, паренхиматозна и хемолитична. 1. Механична (обтурационна, застойна) жълтеница. Тя се обуславя от прекъсване проходимостта на жлъчните канали. М. Василев и др., ВБ, 413-414. Запушването може да бъде частично, при което въздухът преминава засегнатия блок както при вдишване, така и при издишване, просветът се затваря и се получава обтурационен емфизем. К. Рашков и др., ДБ, 229.

Списък на думите по буква