ОБТЪ̀ЖА

ОБТЪ̀ЖА. Вж. обтъжвам.

Списък на думите по буква