ОБУВА̀ЛКА

ОБУВА̀ЛКА ж. Приспособление за по-лесно обуване на обувки, направено от метал, кост, пластмаса и др., което наподобява плитка лопатка. Не усетих кога бях положен в стол за мерене, кога останах по чорапи, кога с помощта на костена обувалка на краката ми със светкавична бързина се нахлузиха десетки чифта обувки. С. Северняк, ОНК, 267. Плувнах във вода, съблякох си сакото и бръкнах в левия джоб за кърпичка. Но... извадих обувалката. Ал. Гетман, ВС, 139.

Списък на думите по буква