ОБУВА̀ЧКА

ОБУВА̀ЧКА ж. Диал. Връв, ремичка на цървул.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква