ОБУ̀ВЕН

ОБУ̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който е свързан с производството на обувки. Построена е обувна фабрика в гр. Рюфиск с годишно производство З млн. чифта обувки. Л. Мелнишки, С, 44. Той бе вдъхнал у всекиго от тях много любов към науката, към обувната професия. ВН, 1964, бр. 3876, 2. Обувни предприятия. Обувна индустрия. Обувни материали. Обувна промишленост. Обувен завод. Обувни изделия. Обувни машини.

Списък на думите по буква