ОБУ̀ЗДВАНЕ

ОБУ̀ЗДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обуздвам и от обуздвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква