ОБУРЖОАЗЯ̀ВАНЕ

ОБУРЖОАЗЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обуржоазявам и от обуржоазявам се. За да избяга от обуржоазяващата се през очите му Русия, той [Леонтиев] отива на Изток, идва сред християните в Турската империя, тъкмо когато и тук започва

най-интензивният период на обуржоазяване, на подражание на Запад. Т. Жечев, БВ, 152.

Списък на думите по буква