ОБУСЛА̀ВЯНЕ

ОБУСЛА̀ВЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обуславям и от обуславям се.

Списък на думите по буква