ОБУСЛОВЯ̀ВАНЕ

ОБУСЛОВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от обусловявам и от обусловявам се; обуславяне.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква