ОБУ̀ТИНА

ОБУ̀ТИНА ж. Диал. Неизлющени от люспата си житни зърна.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква