ОБУЧА̀ВАМ

ОБУЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обу̀ча, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Подготвям някого да стане, да бъде някакъв, като му предавам своите умения и знания. Василий за пръв път виждаше войската си събрана на едно място. Всичко,.., той смяташе за свое дело. Той е събрал тия мъже, той им е дал оръжие, той ги е обучил и сега ги праща срещу врага. А. Дончев, СВС, 568. Той мислеше за Йовчо Петров. За същия дългогодишен занаятчия, който не даваше никой да се доближи до машината му и никого не искаше да обучи. Д. Кисьов, Щ, 405. Господин Желев,.. е събрал младежите през нощта и ги е обучил да маршируват. С голямо усърдие момчетата трополят пред нас. Ние приемаме парада им благосклонно. А. Каралийчев, ПГ, 178-179. △ Обучи много нови миньори.Обучава ги в стрелба. △ Призванието ми е да обучавам новобранци. // Предавам системно на някого знания, умения в някаква област, подготвям го да извършва някаква дейност; уча, научавам. Частта от цялото вярно ще изразява и подсказва самото цяло. Това не винаги е наложително при илюстрацията, но за обучението на студентите е необходимо, тъй като нашата работа е двойна — да обучаваме едновременно и художника, и илюстратора. Ал. Гетман и др., СБ, 135. Двама първоначални учители и две първоначални учителки обучавахме малките ученици в I, II, III и IV отделение. А. Спасов, С, 90. обучавам се, обуча се страд.

ОБУЧА̀ВАМ СЕ несв.; обу̀ча се св., непрех. Придобивам, усвоявам знания, умения в някаква област системно и самостоятелно. Манастирските околности цял ден ехтяха от пушечната стрелба, на която се обучаваха младежите. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 114. Едновременно с упражнението на тялото тук [в гимнастическата зала] се обучаваш да яздиш на велосипед, да теглиш лопати и други подобни. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 63.

Списък на думите по буква