ОБУЧЀНИЕ

ОБУЧЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Системно преподаване на знания и умения в някаква област. Младежите обсъждаха реда, по който можеха да се откачат от военната служба и зачестилите допълнителни обучения. Д. Димов, Т, 351. Поканен съм [Бешков] в първия доклад да кажа нещо за обучението по илюстрация в Академията. Ал. Гетман и др., СБ, 109. Много педагогически похвати,.., мъчно можеха да се приложат при обучението на четири отделения от един

учител в една стая. Ал. Спасов, С, 21. Започваме обучението в първи курс с етюди, които поставят студента в положение да чувствува себе си в различни предлагани обстоятелства. Н. Лилиев, Съч. III, 276. Добри резултати от обучението. Обучение по литература. Казармено обучение. Тригодишно обучение. Срок на обучение. Задочно обучение. Нагледно обучение. Трудово обучение.

Списък на думите по буква