ОБУША̀РВАНЕ

ОБУША̀РВАНЕ, ср. Диал. Отгл. същ. от обушарвам и от обушарвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква