ОБУ̀ШВАНЕ

ОБУ̀ШВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от обушвам и от обушвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква