ОБУЩА̀РНИЦА

ОБУЩА̀РНИЦА ж. Работилница, където се правят нови обувки или се поправят стари. На млади години Тонката скита из Русия като градинар, ходи в Австрия,.., докато най-после се прибра с малко капиталец в родния си град, отвори си обущарница с трима чираци, завъди дом и челяд. Чудомир, Избр. пр, 232. По професия съм обущар, но поради това, че ми закриха обущарницата, сега ми остава много свободно време. Й. Попов, ИЖП, 61. Това беше една обущарница на улица "Гробарска", едно дюкянче за кърпене на вехтории със спусната рулетка откъм улицата. А. Гуляшки, Л, 490. Имат си шивачница, обущарница и коларо-железарска работилница. А. Каралийчев, С, 95.

Списък на думите по буква